Jak se stát členem?

  • Jak se stát členem?

    Členem se může stát provozovatel pozemního televizního vysílání s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky, který zahájil vysílání nejméně dva roky před podáním žádosti.

    Kompletní náležitosti a podmínky členství jsou uvedeny ve Stanovách AKTV.