Organizační struktura

 • Valná hromada

  Představenstvo

  Jan Vlček, obchodní ředitel a jednatel TV Nova s.r.o.
  Štěpán Peichl, ředitel právní sekce TV Nova s.r.o.
  Marek Singer, generální ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
  Vladimír Pořízek, provozní ředitel FTV Prima, spol. s r.o.
  Štěpán Wolde, generální ředitel Stanice O, a.s.

 • Prezident
  Jan Vlček
  Tajemník
  Marie Fianová

Pracovní skupiny

 • Regulačně-právní skupina připomínkuje příslušné právní předpisy k zachování dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji komerčního televizního vysílání v České republice.
 • Samoregulační skupina se zaměřuje na samoregulaci a koregulaci v oblasti komerčního televizního vysílání a příbuzných oblastech.
 • Technická skupina má na starosti implementaci nových technologií v jednotném technickém standardu a nastavení komunikace mezi odvětvím komerčního televizního vysílání a standardizačními orgány.
 • Skupina marketing & výzkum si klade za cíl zvýšit osvětu k podpoře a rozvoji potenciálu televizního vysílání jako mediatypu.
 • Daňově-účetní skupina sdílí nejlepší účetní a daňové postupy, zejména s ohledem na specifika komerčního TV vysílání